\n"; ?> Geomembrana PEHD, HDPE, zgrzewanie, układanie, folia twarda, folia PCV izolacyjna, folia o dużej gęstości

GEOMEMBRANA PEHD

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt 

 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
Marian S łobiński
tel.   531 680 530

biuro@surobud.com.pl

SUROBUD
Katarzyna Słobińska
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


Informacja o użyciu "ciasteczek" (cookies) przez nasz serwis.

Serwis nie stosuje ciasteczek w sposób wymagaj±cy osobnego powiadamiania o tym fakcie użytkownika, w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Serwis nie zapisuje "ciasteczek" na przegl±darce użytkownika. Wyj±tkiem od tej reguły mog± być
  1. redaktorzy serwisu
  2. zwykli użytkownicy wykonuj±cy wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości
W wymienionym wyżej przypadku zwykłych użytkowników wykonuj±cych wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości, serwis zapisuje na ich komputerze tymczasowe ciasteczko (automatycznie usuwane po zamknięciu przegl±darki). Ciasteczko to nie może być wysłane do ani odczytane przez żaden inny serwis internetowy. Ciasteczko to jest niezbędne dla funkcjonalności sprawdzania stron z przeszłości (pozwala pamiętać o jak± datę prosił użytkownik) oraz dla przyspieszania procesu wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania, ciasteczko kieruje użytkownika do tej samej fizycznej maszyny (z wielu używanych) hostuj±cej serwis i powoduje chwilowe przechowanie w szybkiej pamięci maszyny tych części (olbrzymiej) bazy danych serwisu które s± istotne dla konkretnego pytania (wyszukiwania) użytkownika. Przyspiesza to znacznie działanie serwisu.

W każdym z opisanych przypadków dane skojarzone z ciasteczkiem s± trwale usuwane (niezależnie od zamknięcia przegl±darki przez użytkownika) z systemu serwisu w krótkim czasie (obecnie 20 minut) i nigdy nie s± zapisywane na żadnym trwałym nośniku który podlegałby archiwizacji czy innemu trwałemu przechowywaniu.