Lp. Cecha Jedn. Lotrak
1800 2300 2800 4000 25R 50R 70R HF400 HF550
1. masa powierzchniowa g/m2 95 110 135 205 120 240 330 130 120
2. Grubość przy nacisku 2 kPa mm 0,5 0,6 0,8 0,8 0,5 0,9 1,0 0,4 0,6
3. wytrzymałość na rozciąganie
- wzdłuż pasma
- wszerz pasma

kN/m

12
12

20
17

22
23

35
30

25
25

52
50

72
72

27
17

27
16
4. wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym:
- wzdłuż pasma
- wszerz pasma


%


28
16


28
18


28
22


30
22


11
10


12
7


9
7


28
14


28
14
5. średnica otworu przy dynamicznym przebiciu - metoda spadającego stożka
mm

15

12

12

10

12

8

5

12

14
6. siła przebicia - metoda CBR KN 1,8 2,5 2,8 4 3,1 6,0 8,5 2,0 2,0
7. Charakterystyczna wielkość porów O 90 ľm 225 200 260 400 250 250 225 260 380
8. Prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny geotkaniny mm/s
16

22

20

26

12

16

16

45

75


Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


Geotkaniny: Kortex       Wigeol       TERRALYS       GEONIA